Sä­lar bloc­ke­rar bu­ti­ker

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

För­ra veckan blev 40 sä­lar stran­da­de i den ka­na­den­sis­ka or­ten Rod­dick­ton-Bi­de Arm ef­ter att när­lig­gan­de vat­ten plöts­ligt ha­de fru­sit till is, som för­hind­ra­de dem att från att ta sig ner i ha­vet. Borg­mäs­ta­ren Shei­la Fitz­ge­rald väd­jar nu om hjälp från myn­dig­he­ter­na, då in­vå­nar­na in­te själ­va får flyt­ta dju­ren ef­tersom lag­stift­ning­en för­bju­der dem från att rö­ra ma­ri­na dägg­djur. En­ligt borg­mäs­ta­ren bör­jar sä­lar­na bli tröt­ta, hung­ri­ga och hög­ljud­da, skri­ver The Ca­na­di­an Press. De stäl­ler även till be­kym­mer ef­tersom att de bloc­ke­rar vägar och bu­ti­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.