Jät­te­mynt spår­löst bor­ta

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

I veckan in­led­des rät­te­gång­en mot fy­ra män som miss­tänkts för att ha ha stu­lit ett gi­gan­tiskt guld­mynt från Bo­de Mu­se­um i Ber­lin i mars 2017. Myn­tet är 100 ki­lo tungt och har ett vär­de av 33 mil­jo­ner kro­nor. In­brot­tet gjor­des ge­nom att man bröt sig in ge­nom ett föns­ter, och där­ef­ter an­vän­de sig av rep, en trä­balk och en skott­säk­ra för att lyf­ta ut fö­re­må­let. Po­li­sen har fort­fa­ran­de inga spår ef­ter myn­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.