Ung­ersk pär­la

Metro Sweden (Göteborg) - - Mat & Dryck -

I öst­ra de­len av Eu­ro­pa görs det myc­ket vin som in­te all­tid får så myc­ket ut­rym­me. Just det här är ett torrt och fruk­tigt rött vin med in­slag av mör­ka bär, ör­ter och lak­rits. Dru­van kék­fran­kos od­las även i Ös­ter­ri­ke un­der nam­net blaufrän­kisch och blan­das i det här vi­net med den nå­got mer väl­kän­da dru­van Mer­lot. So­pron lig­ger nä­ra grän­sen till Ös­ter­ri­ke.

2017 So­pron Kék­fran­kos és Mer­lot, Ung­ern, nr 2158, 99 kr, 750 ml, 13,5% al­ko­hol

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.