Chock­star­ta krop­pen 2019

Metro Sweden (Göteborg) - - Guldgloben -

Sand­sjö­bac­ka Trail. Var­för in­te spar­ka i gång re­jält och ge sig ut på en vintrig lö­par­täv­ling? Även om det in­te är myc­ket snö kan du få käns­lan för vin­ter­löp­ning om tem­pe­ra­tu­ren går ner mot mi­nus och det blir frost. För i hel­gen är det dags för Sand­sjö­bac­ka Trail, en traillöp­nings­täv­ling med di­stan­ser från 14 kilo­me­ter upp till 85 kilo­me­ter. Den går ge­nom Sand­sjö­bac­ka na­tur­re­ser­vat och Äng­gårds­ber­gen med mål­gång på Skan­sen Kro­nan i cen­tra­la Gö­te­borg. Chock­star­ta krop­pen!

FO­TO: FREDRIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.