Hyl­lad P1-in­tevju med Jan Myr­dal

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

I dag re­pri­se­ras P1:s sön­dags­in­ter­vju med Jan Myr­dal – 91-åring­en som föd­des som son till de so­ci­al­de­mo­kra­tis­ka su­per­stjär­nor­na Al­va och Gun­nar Myr­dal.

FO­TO: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.