Sex fall av den så kal­la­de Strei­san­def­fek­ten

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Ef­ter att fle­ra kvin­nor har an­kla­gat R Kel­ly för sex­u­el­la över­grepp lyss­nar nu fler på hans mu­sik än in­nan. Det finns många fall av den så kal­la­de Strei­san­def­fek­ten – när nå­gon för­sö­ker cen­su­re­ra in­ne­håll, men ef­fek­ten i stäl­let blir det mot­sat­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.