Trans­port­sty­rel­sen: Dödso­lyc­kor ökar

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Det blev ett död­ligt år på de svens­ka vägar­na för­ra året då 325 per­so­ner om­kom i tra­fi­ken, en­ligt pre­li­mi­nä­ra siff­ror från Trans­port­sty­rel­sen. To­talt är siff­ran på an­ta­let dödso­lyc­kor un­der för­ra året näs­tan 30 pro­cent hög­re än 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.