Stor oro för eko­no­min 2019 – ex­per­ter­nas tips

Metro Sweden (Göteborg) - - Fredag Med Metro -

Över hälf­ten av svens­kar­na kän­ner oro för Sve­ri­ges eko­no­mi un­der 2019, vi­sar en ny un­der­sök­ning. Metro har lå­tit tre ex­per­ter sia om hur lan­dets eko­no­mi kom­mer att ut­veck­las un­der året – och vad man som pri­vat­per­son bör tän­ka på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.