25–29

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

Så myc­ket kost­fib­rer be­hö­ver man få i sig var­je dag för att le­va läng­re, vi­sar ny forsk­ning. Per­so­ner som äter myc­ket kost­fib­rer och full­korn lö­per en av­se­värt läg­re risk att drab­bas av sjuk­dom och för­ti­da död, jäm­fört med dem som äter mind­re av des­sa livs­me­del.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.