USA drog sig ur av­ta­let 2018

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter -

→ Kär­ne­ner­gi­av­ta­let JCPOA un­der­teck­na­des 2015 av Iran och vad som kal­las »P5+1« – det vill sä­ga de fem stän­di­ga le­da­mö­ter­na i FN:s sä­ker­hets­råd (USA, Frank­ri­ke, Stor­bri­tan­ni­en, Ki­na och Ryss­land) samt Tyskland. Av­ta­let in­ne­bar in­syn i Irans ato­me­ner­gi­pro­gram, för att und­vi­ka att lan­det ut­veck­lar kärn­va­pen, i ut­byte mot lät­ta­de FN-sank­tio­ner.

→ Den 8 maj för­ra året be­slu­ta­de USA:s pre­si­dent Do­nald Trump att dra sig ur av­ta­let. Han avi­se­ra­de då nya ame­ri­kans­ka sank­tio­ner mot lan­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.