»Där­för har Dan­mark sprung­it om Sve­ri­ge«

Metro Sweden (Göteborg) - - Måndag Med Metro -

ESPORT Det dans­ka suc­céå­ret har in­te und­gått nå­gon. Astra­lis do­mi­ne­ra­de i topp­skik­tet och strax där un­der finns fler röd­vi­ta lo­van­de upp­ställ­ning­ar. I Sve­ri­ge där­e­mot har det ekat tomt un­der de eta­ble­ra­de la­gen. Adam »fri­berg« Fri­berg för­kla­rar var­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.