Fort­sat­ta för­hör ef­ter mord

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Po­li­sen fort­sat­te un­der går­da­gen si­na för­hör med de tre män som an­hål­lits miss­tänk­ta för in­bland­ning i skjut­ning­en i Tens­ta i nord­väst­ra Stock­holm, där en man i 25-års­ål­dern sköts till döds vid 20-ti­den på lör­da­gen.

Eva Nils­son vid po­li­sen vill in­te kom­men­te­ra om off­ret är känd av po­li­sen se­dan ti­di­ga­re och där­med in­te hel­ler om skjut­ning­en kan kopp­las till gäng­re­la­te­ra­de kret­sar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.