Stor smäll i kom­mun­hus

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

Kom­mun­hu­set i Lil­la Edet ut­sat­tes un­der sön­dags­mor­go­nen för ska­de­gö­rel­se. En smäl­la­re el­ler ra­ket kas­ta­des in ge­nom ett kros­sat föns­ter till ett kon­tor och or­sa­kat stor för­stö­rel­se, skri­ver po­li­sen.

– Det är gans­ka myc­ket för­stört i det här kon­tors­rum­met så vi har spär­rat av för att gö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning un­der da­gen, sä­ger Hans Lip­pens, pressta­les­per­son hos po­li­sen till SR P4 Väst.

Ing­en har gri­pits. Po­li­sen ut­re­der hän­del­sen som all­män­far­lig öde­läg­gel­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.