Miss­tänks för våld­täkt i taxi

Metro Sweden (Göteborg) - - Nyheter Inrikes -

En man miss­tänks ha våld­ta­git en kvin­na i sam­band med en tax­ire­sa till Sol­na. Aftonbladet som var först med att rap­por­te­ra om hän­del­sen be­skrev bi­len som en svart­taxi, men en­ligt po­li­sen Eva Nils­son rör det sig om en van­lig taxi. Man­nen har in­te kun­nat gri­pas och yt­ter­li­ga­re för­hör kom­mer att hål­las med kvin­nan som för­des till sjuk­hus ef­ter hän­del­sen.

Po­li­sen lar­ma­des om det miss­tänk­ta brot­tet strax fö­re kloc­kan 05 på sön­dags­mor­go­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.