Sa­mi »SA­MI« Re­kik

Metro Sweden (Göteborg) - - Nöje -

→ Ål­der: 38 år. → Bor: I Stock­holm. → Fa­milj: Fru och två barn. → Gör: Ar­tist, låt­skri­va­re och mu­sik­pro­du­cent. Ti­di­ga­re en av två med­lem­mar i Me­di­na, med hit­lå­tar som »Där pla­mer­na bor« och »Miss De­ci­bel«. → Ak­tu­ell med: Lå­ten »In­nan du väc­ker mig« med Dan­ny Sau­ce­do (bil­den). FO­TO: MAG­NUS DA­NI­ELS­SON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.