Er­känn tje­jer – ni vill ha macho­män

Metro Sweden (Göteborg) - - Insändare - MACHOMAN

An­na Odells film X och Y vi­sar hur fe­mi­nis­ter väl­jer macho­man­nen när de vill ha en »het ro­mans«. De mju­ka sur­degs­män­nen som fe­mi­nis­ter­na sä­ger sig vil­ja ha är ba­ra bra att ha när de vill ringa nå­gon för att pra­ta, upp­le­ver jag det som. När ska kvin­nor er­kän­na att det är macho­man­nen de vill ha och slu­ta pra­ta om mju­kis­man­nen som ide­al, när det än­då in­te är så? För en man är det ju vik­ti­ga­re att få »ha trev­ligt« än att va­ra kom­pis med tje­jer­na, tyc­ker jag.

Be­vi­set? FO­TO: BJÖRN LARS­SON ROSVALL/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.