Stor kar­ne­val för män­ni­skans bäs­ta vän­ner

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO -

Mass­vis med upp­kläd­da hun­dar kun­de ses un­der går­da­gens Wan­wan-kar­ne­val i Yoyo­gi Park, i To­kyo, Ja­pan. Yoyo­gi Park Wan­wan Car­ni­val hålls år­li­gen och är lan­dets störs­ta hun­de­vents. Kar­ne­va­len loc­kar hund­ra­tals besökare som kan nju­ta av hun­dar­nas till­va­ro he­la da­gen – helt gra­tis.

FO­TO: RI­CHARD ATRERO DE GUZMAN/GETTY IMAGES

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.