Sa­ra Da­ni­us har upp­vi­sat vär­dig­het

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO -

Ris­ken finns att för­sam­ling­en snart in­te upp­fyl­ler kra­vet på tolv le­da­mö­ter för en gil­tig om­röst­ning. Då dör Aka­de­mi­en med lo­gisk obön­hör­lig­het, skri­ver Ro­land Po­i­ri­er Martinsson som stöd­jer Sa­ra Da­ni­us an­sik­te ut­åt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.