Så här gör du cy­keln re­do för vå­ren

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO -

Vå­ren är här och för många in­ne­bär det att cy­keln åker fram. Men det finns någ­ra gre­jer att tän­ka på om du vill va­ra sä­ker på sa­deln i vår­vär­men. Myc­ket av cy­kel­fix­et kan man gö­ra hem­ma, sä­ger Mar­tin Fred­berg som äger en cy­kel­bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.