Den 16 april för el­va år se­dan...

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO - FO­TO: WIKIMEDIA

...sked­de den näst störs­ta skol­skjut­ning­en i USA:s histo­ria, även kal­lad skol­mas­sa­kern på Vir­gi­nia Tech. 32 stu­den­ter och lä­ra­re dö­da­des på ett uni­ver­si­tet i Blacks­burg Vir­gi­nia. Gär­nings­man­nen be­gick för­mod­li­gen själv­mord ef­ter då­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.