In­ställ­ning.

Metro Sweden (Malmö) - - MÅNDAG MED METRO -

Att re­stau­rang­en jag åt på för­ra vec­kan sa »vi är in­te en ve­gansk re­stau­rang, vi gör så­dant här en­bart för att va­ra schyss­ta«, när jag frå­ga­de snällt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.