Pro­fes­sor in­om pal­li­a­tiv me­di­cin

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

→ Namn: Pe­ter Strang. → Gör: Can­cer­läka­re och pro­fes­sor in­om pal­li­a­tiv me­di­cin vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet och Stock­holms sjuk­hem.

→ Öv­rigt: Är för­fat­ta­re och har skri­vit fle­ra lär­o­böc­ker och fak­ta­böc­ker, bland an­nat »Att hö­ra till: Om en­sam­het och ge­men­skap«. Har även skri­vit den skön­lit­te­rä­ra boken »I skug­gan av som­ma­ren«. FO­TO: PRI­VAT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.