Apa bet av skö­ta­res fing­er

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

När djur­skö­ta­ren i Furuvikspar­ken skul­le ge schim­pan­ser­na fru­kost tog ett av dju­ren för sig mer än be­räk­nat, rap­por­te­rar lo­ka­la me­di­er. Djur­skö­ta­ren hal­ka­de och sat­te in han­den i bu­ren där en av schim­pan­ser­na vän­ta­de på sin fru­kost. Schim­pan­sen bet då av hal­va top­pen av skö­ta­rens lång­fing­er.

Djur­skö­ta­ren har an­mält hän­del­sen till Ar­bets­mil­jö­ver­ket.

FO­TO: PIXABAY

En schim­pans bet en skö­ta­re i fing­ret. Det är in­te apan på bil­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.