»Läm­na in­te barn i bi­len«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

Un­der fre­da­gen lås­tes en be­bis in i en bil med au­tolås i Kungs­bac­ka ut­an­för Gö­te­borg. Ef­ter larm till po­li­sen lyc­ka­des man med hjälp av en bär­ga­re öpp­na bi­len och åter­före­na be­bi­sen med sin mam­ma. Ef­ter hän­del­sen har po­li­sen i Kungs­bac­ka gått ut med en var­ning om att in­te läm­na djur el­ler barn i bi­len. Trots att det in­te är spe­ci­ellt varmt ute än, kan en bil i so­len snabbt bli väl­digt varm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.