Mot drog­han­del och ter­ro­rism

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER - FAK­TA: EU­RO­POL

Eu­ro­pol är EU:s po­lis­myn­dig­het, med hög­kvar­ter i ne­der­länds­ka Haag, och är en stöd­funk­tion som hjäl­per med­lems­län­der­na att be­käm­pa ter­ror, cy­ber­brott och and­ra for­mer av all­var­li­ga och or­ga­ni­se­rad brotts­lig­het.

På Eu­ro­pol finns fler än 1 000 an­ställ­da, varav ung­e­fär var ti­on­de är ana­ly­ti­ker.

Myn­dig­he­ten job­bar bland an­nat mot ter­ro­rism, drog­han­del, pen­ning­tvätt, be­drä­ge­ri­er, pen­ning­för­falsk­ning, snabb­rör­li­ga or­ga­ni­se­ra­de ligor och traf­fic­king.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.