Bröt lår­ben in­för lä­ka­re

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

En lä­ka­re i Hal­land gjor­de ing­en ut­red­ning när en 89-årig kvin­na kom in med smär­tor i be­net som hon miss­tänk­te or­sa­kats av me­di­cin mot ben­skör­het, rap­por­te­rar Hal­lands­pos­ten.

Vid ett åter­be­sök tre månader se­na­re knäck­tes kvin­nans lår­ben av in­för lä­kar­na. Det sa »pang«, be­rät­tar hon i den an­mä­lan som hen­nes dot­ter skic­kat in till In­spek­tio­nen för vård och om­sorg. Om me­di­ci­ne­ring­en av­bru­tits i tid ha­de ben­brot­tet kun­nat und­vi­kas, ly­der dot­terns an­mä­lan en­ligt HP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.