Bran­d­at­tack mot myn­dig­het

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

En man ja­gas av po­li­sen ef­ter att ha tänt på en vil­la till­hö­ran­de so­ci­al­tjäns­ten i stads­de­len Vi­val­la i Öre­bro, skri­ver Ex­pres­sen. Vitt­nen lar­ma­de po­li­sen strax fö­re mid­natt nat­ten till sön­dag, ef­ter att ha sett man­nen ut­fö­ra då­det. Ef­ter att man­nen tänt på läm­na­de han plat­sen på cy­kel och rädd­nings­tjäns­ten kun­de släc­ka bran­den ut­an stör­re pro­blem.

Po­li­sen har spär­rat av plat­sen och ru­bri­ce­rar hän­del­sen som mord­brand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.