200

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

mil­jo­ner kro­nor om året. Så myc­ket vill Mo­de­ra­terns sat­sa på det tek­nis­ka bas­å­ret, den för­be­re­dan­de utbildning för vi­da­re stu­di­er till in­gen­jör som ges på ett 20-tal plat­ser i Sve­ri­ge, för att få fler att lä­sa till ci­vilin­gen­jö­rer i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.