Vill ren­sa ha­ven på plast

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter The­re­sa May för­vän­tas upp­ma­na and­ra le­da­re i Sam­väl­det att an­slu­ta sig till lan­dets satsning på att ren­sa ha­ven på plast, skri­ver The Te­le­graph.

Den brit­tis­ka re­ge­ring­en har med­de­lat att de tän­ker sat­sa 61 mil­jo­ner pund, mot­sva­ran­de 735 mil­jo­ner svens­ka kro­nor, på att ren­sa världs­ha­ven från plast. En­ligt May är plas­ten i ha­ven ett av de all­var­li­gas­te mil­jö­ho­ten, skri­ver tid­ning­en.

FO­TO: GETTY IMAGES

The­re­sa May vill ren­sa upp i ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.