Död­lig at­tack för­bluf­far Ma­li: »Har ald­rig sett en at­tack som den­na«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

Det sä­ger myn­dig­he­ter i Ma­li ef­ter en död­lig, up­pen­bar­li­gen väl­pla­ne­rad, ter­rorak­tion mot FN-styr­kor i Tim­buk­tu. Svens­kar­na som är sta­tio­ne­ra­de på plat­sen ska­da­des in­te.

Gär­nings­män­nen var ut­kläd­da till mi­li­tär per­so­nal, och gick till an­fall med så­väl ra­ke­ter som spräng­me­dels­för­sed­da bi­lar på lör­dags­ef­ter­mid­da­gen.

En­ligt ma­lis­ka myn­dig­he­ter räk­na­de man på kväl­len till en död FN­sol­dat samt minst ett vakt­ha­van­de in­for­ma­tör på För­svars­mak­ten. Jo­nas Svens­son 20-tal ska­da­de. Av de ska­da­de är många frans­män som in­går i Mi­nus­ma, FN:s freds­styr­ka.

Den svens­ka de­len av FN-ba­sen be­rör­des in­te di­rekt av at­tac­ken, och samt­li­ga svens­kar rap­por­te­ras va­ra väl­be­håll­na.

– Man har räk­nat in al­la svens­kar och ing­en är ska­dad, sä­ger Jo­nas Svens­son, vakt­ha­van­de in­for­ma­tör på För­svars­mak­ten.

Ma­lis­ka käl­lor är för­bluf­fa­de över hän­del­sen.

–Det är förs­ta gång­en det fö­re­kom­mer en at­tack av den här stor­le­ken mot Mi­nus­ma i Tim­buk­tu, sä­ger en sä­ker­hetskäl­la till ny­hets­by­rån AFP.

– Gra­na­t­eld, ra­ke­ter, ex­plo­sio­ner, kanske till och med själv­mords­bom­ba­re, sä­ger en an­nan myn­dig­hetskäl­la.

»Man har räk­nat in al­la svens­kar och ing­en är ska­dad.«

FO­TO: TT

En spa­nings­sol­dat i Tim­buk­tu.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.