1000

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER -

Så många har minst be­gravts i en mass­grav ut­an­för Mo­sul, Irak av de lo­ka­la myn­dig­he­ter­na. Mer­par­ten tros va­ra krop­par från IS-med­lem­mar, rap­por­te­rar ny­hets­by­rån AFP. Sam­ti­digt grävs he­la ti­den nya krop­par fram från ras­mas­sor­na i sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.