Mos­sa kan re­na dricks­vat­ten

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

En vat­ten­le­van­de mos­sa vid namn Warnsto­fia flu­i­tans som växer i nor­ra Sve­ri­ge har vi­sat sig kun­na su­ga upp ar­se­nik från vat­ten, rap­por­te­rar SVT Väs­ter­norr­land. Det är fors­ka­re vid Stock­holms uni­ver­si­tet och KTH som lig­ger ba­kom upp­täck­ten.

Mos­san kan gö­ra vat­ten med ar­se­nik drick­bart ef­ter ba­ra en tim­me. Of­tast bru­kar det ta be­tyd­ligt läng­re tid att få ned ni­vå­er­na av ar­se­nik i vat­ten.

FOTO: PEXELS

Mos­sa kan su­ga upp ar­se­nik från vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.