D-vi­ta­min i fler livs­me­del

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Från och med den 16 maj ska fler livs­me­del be­ri­kas med D-vi­ta­min och ni­vå­er­na i fle­ra pro­duk­ter ska hö­jas, upp­ger Livs­me­dels­ver­ket. Mat­va­ne­un­der­sök­ning­ar har vi­sat att de­lar av be­folk­ning­en har ett för lågt in­tag av D-vi­ta­min.

Av de nya kra­ven be­rörs sär­skilt till­ver­ka­re av ve­ge­ta­bi­lis­ka och lak­tos­fria al­ter­na­tiv till mjölk, samt till­ver­ka­re av fly­tan­de mar­ga­rin och mat­fetts­bland­ning­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.