27 barn ut­sat­tes av man­nen

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Fram­för en da­tor i hem­met i Upp­land ho­ta­de 41-åring­en flic­kor i ut­lan­det till att be­gå grova sex­u­el­la hand­ling­ar.

Han åta­la­des hös­ten 2017 för brott mot 27 barn i USA, Skott­land och Ka­na­da.

De fles­ta var un­der 15 år när brot­ten be­gicks.

Ge­nom döds­hot fick han dem att klä av sig, po­se­ra och ut­fö­ra sex­u­el­la hand­ling­ar på sig själ­va. En del av dem var myc­ket grova. I någ­ra fall tving­a­des de till sex med djur el­ler en nä­ra an­hö­rig. Man­nen är ti­di­ga­re dömd för en rad sex­u­al­brott, bå­de mot vux­na kvin­nor och unga flic­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.