Gra­nat in­kas­tad i bo­stad

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Strax ef­ter kloc­kan halv tre på mån­dags­mor­go­nen kal­la­des po­lis till en bo­stad i Kö­ping, med an­led­ning av att en hand­gra­nat ha­de hit­tats. Po­li­sens bom­bgrupp kon­sta­te­ra­de att den var skarp, skri­ver po­li­sen på sin hem­si­da.

Hand­gra­na­ten, som in­te ha­de de­to­ne­rat, ha­de tro­li­gen kas­tats in ge­nom ett föns­ter. Ing­en per­son ska­da­des vid hän­del­sen, och po­li­sen ru­bri­ce­rar ären­det som för­sök till mord al­ter­na­tivt grovt ola­ga hot. Ing­en miss­tänkt har gri­pits.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.