Ny­va­ken björn dö­dad av tåg

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES - FOTO: PIXABAY

En björn som vak­nat upp och läm­nat sitt ide blev påkörd av ett tåg i natt mel­lan Örnsköldsvik och Björ­na, rap­por­te­rar SVT Väs­ter­norr­land. Olyc­kan in­träf­fa­de nat­ten till mån­dag. Björ­nen var re­jält stor en­ligt po­li­sen, och den ska ha dö­dats ome­del­bart. Sta­tens ve­te­ri­när­me­di­cins­ka an­stalt ska nu ta hand om ka­dav- ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.