Svensk man död ef­ter fall i Po­len

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

En svensk man i 25-års­ål­dern har om­kom­mit ef­ter att ha fal­lit från en bal­kong till en fler­fa­miljs­fas­tig­het i en stad i nord­öst­ra Po­len. Fem per­so­ner, som be­fann sig i lä­gen­he­ten som bal­kong­en till­hör, har fri­hets­be­rö­vats. Det är oklart om de är miss­tänk­ta för nå­got brott, skri­ver Ex­pres­sen som hän­vi­sar t till pols­ka me­di­er.

Olyc­kan in­träf­fa­de u un­der nat­ten mot sön­da­gen. Svens­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet be­kräf­tar döds­fal­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.