Bloc­ke­rar po­pu­lär mo­bi­lapp

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

Te­le­gram är en kryp­te­rad app där an­vän­dar­na kan chat­ta ut­an att ris­ke­ra att få si­na kon­ver­sa­tio­ner läs­ta av en tred­je part. Ap­pen är väl­dens ni­on­de mest po­pu­lä­ra chat­tapp med 200 mil­jo­ner an­vän­da­re. Nu har rys­ka sta­ten bett lan­dets te­le­kom­bo­lag att hind­ra de­ras kun­der från att an­vän­da ap­pen. Det­ta ef­ter att Te­le­gram väg­rat läm­na ut kon­ver­sa­tio­ner till rys­ka sä­ker­hets­tjäns­ten en­ligt Reuters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.