Aslla­ni: Se­ri­en har ald­rig va­rit tuf­fa­re

Metro Sweden (Malmö) - - SPORT SHL - FILIP HÄGGBERG

De re­ge­ran­de mäs­tar­na i da­mall­svens­kan, Lin­kö­ping, in­led­de årets sä­song med att planen­ligt be­seg­ra ny­kom­ling­en Väx­jö med 1–0. Man gjor­de det ut­an sin ska­da­de stjär­na Ko­so­va­re Aslla­ni, som tror att det blir tufft för klub­ben att ta sitt tred­je ra­ka SM-guld.

– Vi har fått in gans­ka många unga spe­la­re, en ny trä­na­re, en ny fi­lo­so­fi. Det tar tid in­nan det sät­ter sig och vi har in­te haft över­dri­vet myc­ket tid till­sam­mans som lag. Det är inga ur­säk­ter i sig, ut­an vi mås­te sät­ta det så fort som möj­ligt, sä­ger hon till SVT.

Lin­kö­pings försäsong gick till stor del åt att för- be­re­da sig in­för mö­tet med Man­ches­ter Ci­ty i Cham­pi­ons Le­a­gues kvarts­fi­nal­spel. Det blev för­lust i bå­da mat­cher­na i dub­bel­mö­tet, där Lin­kö­ping föll med to­talt 3–7.

– Det finns stor po­ten­ti­al men vi mås­te hö­ja oss för var­je match. För vi vet att det i år kommer bli tuf­fa­re än nå­gon­sin att ta guld. Det är väl­digt många lag som har vär­vat och har väl­digt star­ka lag me­dan vi har väl­digt ung ål­der i vår trupp, sä­ger Aslla­ni.

Men Aslla­ni, som sä­ger att åter­hämt­ning­en från ska­dan går bätt­re och bätt­re, tror att Lin­kö­ping än­då har po­ten­ti­al att slåss i top­pen av ta­bel­len.

FOTO: AFTONBLADET/IBL

»Vi vet att det i år kommer bli tuf­fa­re än nå­gon­sin att ta guld« sä­ger ska­da­de stjär­nan­fal­la­ren Ko­so­va­re Aslla­ni vars Lin­kö­ping går för tred­je ra­ka gul­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.