John Ce­na och Nik­ki Bel­la bry­ter för­lov­ning­en

Metro Sweden (Malmö) - - NÖJE MUSIK - NATALIE DEMIRIAN natalie.demirian@metro.se

Ef­ter sex år ihop gör nu wrest­ling­s­tjär­nor­na och skå­de­spe­lar­na John Ce­na och Nik­ki Bel­la slut, skri­ver Us We­ek­ly.

»Även om det här be­slu­tet var svårt att ta så fort­sät­ter vi att ha myc­ket kär­lek och re­spekt för varand­ra«, sä­ger ex­pa­ret i ett ut­ta­lan­de, och de ber om att de­ras pri­vat­liv ska re­spek­te­ras.

Sam­ti­digt har John

»För­hål­lan­den är svå­ra. Tro ald­rig att kär­lek är nå­got en­kelt.« John Ce­na ut­tal­la­de sig för en må­nad sen i Us We­ek­ly om för­hål­lan­det med Nik­ki Bel­la.

Ce­na in­stagram­mat en »Simp­sons«-me­me där det står »värs­ta da­gen nå­gon­sin!«.

Se­nast för­ra må­na­den pra­ta­de han om de­ras för­hål­lan­de i en intervju med Us We­ek­ly.

– För­hål­lan­den är svå­ra. Tro ald­rig att kär­lek är nå­got en­kelt. Kär­lek är vac­kert, men vi har in­sett ef­ter att ha va­rit till­sam­mans i fem år att kär­lek in­te är en­kelt, sa John Ce­na. John Ce­na, 40, fri­a­de till Nik­ki Bel­la, 34, för ett år se­dan un­der »Wrest­le­ma­nia« i live-tv, till publi­kens sto­ra glädje. De har va­rit till­sam­mans se­dan 2012 och sågs se­nast ihop i bör­jan på april.

Utö­ver wrest­ling­en har John Ce­na släppt musik och skå­de­spe­lat i fil­mer som »The ma­ri­ne«, »Sis­ters« och »Bloc­kers«. Nik­ki Bel­la är ock­så youtu­ber och med­ver­kar i re­a­li­ty­se­ri­en »To­tal Bel­las«.

FOTO: GETTY

John Ce­na och Nik­ki Bel­la har be­stämt sig för att gå skil­da vägar ef­ter ett år som för­lo­va­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.