Svens­ka vår­den kommer att dö­da

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE -

Jag står och vän­tar i ett över­fullt vänt­rum med en livs­ho­tan­de åkom­ma. I vänt­rum­met finns över 20 pa­ti­en­ter som al­la vän­tar på en förs­ta be­döm­ning. Här, just i det­ta vänt­rum, tror jag att nå­gon kommer att dö nå­gon gång på grund av bris­ten på vård. Aku­ten på lands­ting­ets sjuk­hus el­ler pri­va­ta vård­cen­tra­ler – det ser li­ka­dant ut över­allt. Va­let mel­lan att stan­na hem­ma och dö i stäl­let för i ett vänt­rum känns bätt­re för många.

Till slut är mitt hopp ute. Jag tar taxi hem ef­ter två tim­mar ut­an att ha fått nå­gon kontakt med vår­den. Blod­prop­pen tog tack och lov in­te mitt liv den­na gång, men in­te tack va­re den svens­ka vår­den.

Kor­ta kö­er­na nu!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.