Ing­en skill­nad för fat­ti­ga tän­der

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE -

Jag läs­te ar­ti­keln »Nu höjs tand­vårds­bi­dra­get – så på­ver­kar det dig« ( Metro 16/4).

Ska jag skrat­ta el­ler grå­ta? Det­ta bi­drag på­ver­kar in­te ett dugg för­u­tom att man kan få en del av un­der­sök­nings­kost­na­den be­ta­lad.

Men hur ska res­ten be­ta­las? Re­ge­ring­en sä­ger att de vet att en grupp av män­ni­skor in­te har råd.

Då kan jag med­de­la re­ge­ring­en att det kommer de in­te att ha nu hel­ler.

In­för hög­kost­nads­kort på tand­vård så som vi har på an­nan sjuk­vård.

Har man tra­si­ga tän­der kan man bli myc­ket sjuk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.