En­sam är stark – och rätt trev­lig

Metro Sweden (Malmö) - - INSÄNDARE - EN­SAM KAN VA­RA BÅ­DE STARK OCH MODIG

Svar till »Själv­stän­dig film­tit­ta­re ( 13/4). Jag går ock­så på bio – själv. Och jag går ut och dan­sar – själv. Ve och fa­sa. Jag till och med re­ser på se­mes­ter – själv! Vad exakt är pro­ble­met? Jag vill in­te hyl­las för att jag bry­ter mot nå­gon oskri­ven re­gel om att jag mås­te sit­ta på min kam­ma­re och le­das ihjäl.

Jag vet att en del im­po­ne­ras över mitt »mod«. Jag kan ba­ra be­kla­ga att and­ra sak­nar mo­det att le­va själv­stän­digt. Det är in­te så far­ligt som det ver­kar. Pro­va själv!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.