Små­ländsk su­ve­rän mö­ter segstar­tat AIK

Metro Sweden (Malmö) - - AN­NONS FRÅN MUL­TI­LOT­TO - FI­LIP HÄGG­BERG fi­lip.hagg­berg@met­ro.se

I kväll möts Väx­jö La­kers och Skel­l­ef­teå AIK i den förs­ta mat­chen av SM-fi­nal­se­ri­en 2018. Väx­jö vann grundse­ri­en i över­läg­sen stil – Skel­l­ef­teå ha­de det bro­ki­ga­re. Här är la­gens väg till SM-fi­na­len.

Väx­jö La­kers vann to­talt 40 av si­na 52 mat­cher i Svens­ka hoc­key­li­gans grundse­rie och kam­ma­de ihop 116 po­äng. Med det var la­get 21 po­äng fö­re två­an Djur­går­den.

Den över­lägs­na se­ri­e­vin­na­ren ställ­des se­dan mot Brynäs i kvarts­fi­nal­spe­let. På för­hand var Väx­jö, av na­tur­li­ga skäl, storfa­vo­ri­ter mot Gäv­le­la­get som kom­mit på ti­on­de plats i grundse­ri­en.

Små­län­ning­ar­na pal­la­de för fa­vo­rittryc­ket och vann med 4–1 i mat­cher. I två av mat­cher­na höll Väx­jös Viktor Fasth nol­lan.

I se­mi­fi­nal­spe­let vän­ta­de Mal­mö Red­hawks som kom­mit sexa i grundse­ri­en och sla­git ut Frölun­da i kvarts­fi­na­len ef­ter att ha vänt ett 0–3-un­der­läge. Men Väx­jö gjor­de pro­ces­sen kort, vann med 4–0 i mat­cher och kva­li­fi­ce­ra­de sig för klub­bens and­ra SM-fi­nal ge­nom ti­der­na. I den förs­ta, 2015, blev det SM-guld. Mot­stån­det? Skel­l­ef­teå AIK.

Om Väx­jös väg till SM­fi­na­len var re­la­tivt spikrak var Skel­l­ef­teås det mot­sat­ta. Väs­ter­bott­ning­ar­na, som se­nast tog hem gul­det 2014, slu­ta­de fem­ma i grundse­ri­en med 87 po­äng – 29 po­äng ef­ter Väx­jö. I kvarts­fi­na­len vän- ta­de fjär­de­pla­ce­ra­de Fär­je­stad, med li­ka många po­äng som Skel­l­ef­teå i grundse­ri­en. Skel­l­ef­teå vann de tre förs­ta mat­cher­na och ha­de fle­ra chan­ser på sig att av­gö­ra kvarts­fi­na­len, men Fär­je­stad vann två ra­ka mat­cher och re­du­ce­ra­de till 3–2. I den sjät­te mat­chen kun­de Skel­l­ef­teå till slut av­gö­ra på hem­ma­plan.

Andra­pla­ce­ra­de Djur­går­den var Skel­l­ef­teås sis­ta hin­der på vägen till SM-fi­na­len. Väs­ter­bott­ning­ar­na bör­ja­de starkt även här och vann de två förs­ta mat­cher­na. Djur­går­den lyc­ka­des emel­ler­tid ta två seg­rar, men Skel­l­ef­teå var åter­i­gen star­kast och vann, 4–2 i mat­cher.

Den tunga sä­songsin­led­ning­en till trots – Skel­l­ef­teå AIK är i fi­nal.

– Det vik­ti­ga är vad vi själ­va tror, och jag kän­ner att vi har bli­vit bätt­re un­der he­la sä­song­en, sa Skel­l­ef­teås Jim­mie Erics­son till Ex­pres­sen när fi­nal­plat­sen var klar.

»Jag kän­ner att vi har bli­vit bätt­re un­der he­la sä­song­en.« Jim­mie Erics­sons Skel­l­ef­teå AIK blev ta­bell­fem­ma ef­ter en tuff start.

Skel­leftå och Väx­jö i förs­ta guld­mat­chen

FOTO: BOB­BO LAU­HA­GE/IBL

Väx­jö vann 40 av si­na 52 mat­cher i grund­spe­let – Skel­l­ef­teå fick det tyng­re.

FOTO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.