»Den vik­ti­gas­te frå­gan är skat­ten«

Metro Sweden (Malmö) - - TISDAG MED METRO 17/4 - FILIP JOELSSON

Om du ut­går från dig själv, vil­ken tyc­ker du är den vik­ti­gas­te frå­gan in­för va­let?

– Den vik­ti­gas­te frå­gan är skat­ten. Jag bor ut­om­lands så det är det som be­rör mig mest just nu.

To­bi­as Set­ter­gren

Ål­der: 28. Bor: Pe­king/Stock­holm. Sys­sel­sätt­ning: Hand­läg­ga­re på am­bas­sa­den i Pe­king.

Vad bor­de po­li­ti­ker­na gö­ra?

– Jag tyc­ker att skat­ter­na bor­de sän­kas. Kanske ock­så att man bor­de fixa li­te med sy­ste­met så att det blir smar­ta­re än i dag.

Hur in­for­me­rar du dig in­för va­let?

– Jag ha­de tänkt kol­la upp li­te par­ti­pro­gram och så vi­da­re när­ma­re va­let.

Har du be­stämt vad du ska rös­ta på?

– Nej jag har in­te be­stämt mig än. Mest för att jag in­te har så myc­ket koll nu. Jag har flyt­tat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.