5000

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER UTRIKES -

an­mäl­ning­ar om po­ten­ti­ellt sla­ve­ri. Det har en hjälp­lin­je i Stor­bri­tan­ni­en fått ta emot det se­nas­te året. Per­so­ner ska ha ut­nytt­jats vid bland an­nat bygg­ar­be­ten och na­gel­sa­long­er. Den brit­tis­ka re­ge­ring­en upp­skat­tar att minst 13 000 per­so­ner är of­fer, en­ligt Reuters.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.