Ho­ro­skop

Metro Sweden (Malmö) - - TIDSFÖRDRIV KORSORD, SUDOKU OCH HOROSKOP -

Vä­du­ren

21/3–20/4 Du förmår dig till en kur­sänd­ring. Nå­gon står dig när­ma­re än på länge.

Ox­en

21/4–21/5 Nå­gon i din om­giv­ning spri­der väl­digt myc­ket ryk­ten just nu. Var no­ga så du in­te ytt­rar en viss sak för fel öron.

Tvil­ling­ar­na

22/5–21/6 Spill in­te tid på en mas­sa ovä­sent­lig­he­ter, pla­ne­ter­na stöt­tar dig.

Kräf­tan

22/6–23/7 Du be­mö­dar dig li­te ex­tra i dag. Kanske är det för att nå­gon står dig när­ma­re än på länge.

Le­jo­net

24/7–23/8 Le­jon kän­ner sig nu käns­lo­kal­la. Du har en be­nä­gen­het att ge upp för ti­digt.

Jung­frun

24/8–23/9 Teck­nen rå­der nu jung­frun att in­te bru­sa upp sig över re­na strunt­sa­ker. Att lå­ta sa­ker mog­na en tid är of­ta bra.

Vå­gen

24/9–23/10 Du har det för ögon­blic­ket gans­ka väl för­spänt, glöm in­te att ut­nytt­ja di­na möj­lig­he­ter.

Skor­pi­o­nen

24/10–22/11 Många skor­pi­o­ner har vind i seg­len just nu. Du är rätt på­hit­tig.

Skyt­ten

23/11–20/12 En nä­ra vän har börjat gå dig på ner­ver­na. Sy­na män­ni­skor och si­tu­a­tio­ner no­ga.

Sten­boc­ken

21/12–20/1 Du ris­ke­rar att gö­ra nå­got som kan gå li­te snett inom snar fram­tid. Möj­li­gen har vis­sa av di­na pla­ner el­ler idéer in­te fal­lit i god jord.

Vat­tu­man­nen

21/1–19/2 Du fö­re­fal­ler nu en smu­la lyn­nig. Du är ex­tra grans­kan­de.

Fis­kar­na

20/2–20/3 Fis­kar­na är fyll­da med fan­ta­si just nu. Du har en be­nä­gen­het att få ut­lopp för en del ned­tryck­ta käns­lor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.