Psy­ko­lo­gen: Då tar barn ska­da av er skils­mäs­sa

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO 13/9 -

Un­der en skils­mäs­sa är det lätt att rik­ta fo­kus på sitt eget må­en­de sna­ra­re än bar­nens. Därför är det vik­tigt att va­ra ly­hörd – och fram­för allt är­lig – som för­äl­der, me­nar psy­ko­lo­gen Anet­te Ut­ter­bäck. »Det kan bli för­ödan­de för bar­ne«, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.