Den 13 september för 36 år se­dan...

Metro Sweden (Malmö) - - TORSDAG MED METRO 13/9 - FO­TO: GETTY

... kör­de skå­de­spe­la­ren och furs­tin­nan av Mo­naco, Gra­ce Kel­ly, av vägen på väg hem till Mo­naco. I bi­len fanns även hen­nes dot­ter Stép­ha­nie. Ef­ter olyc­kan för­des mor och dot­ter till sjuk­hus, där Gra­ce Kel­ly av­led da­gen där­på. Gra­ce Kel­ly blev 52 år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.