»Det kan omöj­li­gen krä­vas mer be­vis för att Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ald­rig bör ges makt att av­gö­ra Sve­ri­ges fram­tid.«

Metro Sweden (Malmö) - - NYHETER INRIKES -

Stats­mi­nis­ter Stefan

Löfven (S) om Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­nas chefsi­de­o­log Mat­ti­as Karls­son. SD-top­pen ma­nar till kamp in­för EU-val­rö­rel­sen och näs­ta riks­dags­val. I ett Fa­ce­boo­kin­lägg gör han klart att det ba­ra finns ett val: »se­ger el­ler död«.

FO­TO: IBL

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.